Διευθύνσεις

Τηλέφωνα και διεύθυνση Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων

Created: Tuesday, 25 September 2007 15:37
Hits: 180482

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΕΑΔΥ)

Όθωνος 10, 10557 ΑΘΗΝΑΔιευθυντής 3236435, 3234896 Λογιστικό3234884 Κανον. Βοηθημάτων 3230377Δανείων 3254770Αναγν. Προϋπηρεσίας 3236277Διοικητικό 3229574