Διευθύνσεις

Τηλέφωνα και διεύθυνση Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Created: Tuesday, 25 September 2007 15:38
Hits: 116458
 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Σταδίου 31, 10559 ΑΘΗΝΑ

Διευθυντής 3213756

Λογιστήριο3213768, 3212114, 3249711

Κανον. Βοηθημάτων 3230377

Δανείων 3254770

Αναγν. Προϋπηρεσίας 3236277

Διοικητικό 3229574

Λοιπές Υπηρεσίες 3241529, 3212114, 3246250