Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης

Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ "Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στη Διοίκηση - SlideWiki"

Created: Sunday, 09 December 2018 10:11
Hits: 4724

9

Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ "Ανοικτά Συνεργατικά Εργαλεία και Ανοικτά Μαθήματα στη Διοίκηση - SlideWiki"

Σχετικό Έγγραφο

 

Ανακοίνωση