Copyright 2023 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα

Συνοπτικός πίνακας απολογισμού

Συνοπτικός πίνακας απολογισμού

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 200
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ: 01/01/200
??ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ                                              ΜΕΧΡΙ: 31/12/200
                   ???????  
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ
Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης   Προμήθεια γραφικής ύλης  
Υπόλοιπο που παρέλαβε η Σχ. Επιτροπή   Υλικά καθαριότητας  
Τόκοι και καταθέσεις   Αμοιβή καθαρίστριας  
Επιχ. Από τακτ. Προϋπολογισμό (ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΥ)   Ι.Κ.Α  Τ.Ε.Α.Μ.  
Έκτακτη επιχ. Από Δήμο Ιλίου   Δ.Ε.Η.  
Επιχ. Από δημόσιες επενδύσεις   Ε.Υ.Δ.Α.Π  
Επιχ. Από ΝΠΔΔ & οργανισμούς   Ο.Τ.Ε.  
Έσοδα από ενοίκια   ΕΛ.ΤΑ.  
Έσοδα από κυλικεία   Θέρμανση  
Έσοδα από δωρεές   Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού  
Έσοδα από εισφορές γονέων   Προμήθεια βιβλίων SOFTWARE  
Έσοδα από εορτές κ.λ.π.   Προμήθεια μηχανών γραφείου Η/Υ  
Έσοδα από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων   Προμήθεια επίπλων σκευών  
Επιχορ. Εφαρμογής πιλοτικών κ.λ.π. προγραμμάτων   Προμήθεια εποπτικών μέσων  
    Συντήρηση μόνιμων εγκαταστάσεων  
    Συντήρηση ηλεκτρικών σκευών  
    Μικροεπισκευές διδακτηρίου  
    Δραστηριότητες αθλητικές  
    Δραστηριότητες πολιτιστικές  
    Εκπ/Πολιτιστικές επισκέψεις  
    Μεταφορά αγαθών  
    Μεταφορά μαθητών  
    Κάλυψη δαπάνης εκτ. Επιχ. Δήμου  
    Εφαρμογή Πιλοτικών κ.λ.π. προγράμ.  
    Λοιπές δαπάνες  
       
    Σύνολο εξόδων  
    καταθέσεις Για εξίσωση μετρητά  
     
     
ΣΥΝΟΛΟ   ΣΥΝΟΛΟ  
  ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ στις 31/12/200                                                              ΠΕΡΙΟΧΗ :   31/12/200    
 
 ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2003  ΔΡΧ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                           Ο ΤΑΜΙΑΣ                        ΕΚΠ/ΠΟΙ ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ   * Τα παραπάνω πρέπει να συμφωνούν με το βιβλίο εισόδων – εξόδων και να είναι ισόποσα
f t g m