Copyright 2021 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΔΠ/Α/12993/2008 - ΦΕΚ 971/Β'/30.5.2008

Απλούστευση της διαδικασίας για την αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ Ελλήνων Υποτρόφων του ΙΚΥ από το ΔΟΑΤΑΠ.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

   1) Της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α' 44/2004).

 

   2) Του άρθρου 10 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (ΦΕΚ/Α' 102/24.5.2004), με το οποίο συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ­γείου Εσωτερικών.

 

   3) Του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α'/80/1.4.2005).

 

   4) Του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α'/6.7.2005).

 

   5) Του ν.δ. 4434/1964 «Περί συμπληρώσεως διατάξεων αφορωσών εις την λειτουργίαν του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών» (ΦΕΚ/Α'/217/12.11.1964).

 

   6) Του άρθρου 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ/Α'/2007).

 

   7) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ/Α'/98/2005).

 

   8) Του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/25873 (ΦΕΚ/Β'/1950/3.10.2007) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

 

   9) Την «Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) της ΓΓΔΔ&ΗΔ του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη Διαδικασία Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών ΑΕΙ της Αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ (Ιούνιος 2006).

 

   10) Την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη

 

   11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

    1. Την κατάργηση της υποβολής της Βεβαίωσης τόπου σπουδών από τα ΑΕΙ της αλλοδαπής, η οποία απαιτείται ως δικαιολογητικό από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΑΕΙ εξωτερικού Ελλήνων υποτρόφων του ΙΚΥ (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών).

 

   2. Το δικαιολογητικό αυτό αντικαθίσταται με βεβαίωση που θα χορηγείται από το ΙΚΥ, στην οποία θα αναφέρονται η πραγματοποίηση και ο τόπος σπουδών του αιτούντος την αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου.

 

   3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τη διαδικασία αναγνώρισης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ΑΕΙ εξωτερικού Ελλήνων υποτρόφων του ΙΚΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα

Ευρωβαρόμετρο - Επίγνωση και αντιλήψεις των πολιτών για την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ

1

Read more ...

ΕΣΠΑ: Προδημοσίευση προσκλήσεων για τη μείωση ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα

5

Read more ...

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A "Greece-Bulgaria 2021-2027”

9

Read more ...

4ο EU Jobs and Mobility Roadshow - Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

Α

Read more ...

Ο ρόλος των Υποδομών Μεταφορών ως μέρος ενός ανθεκτικότερου μοντέλου ανάπτυξης

9

Read more ...