Διευθύνσεις

Τηλέφωνα και διεύθυνση Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Created: Tuesday, 25 September 2007 15:36
Hits: 130514
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Κηφισίας 32 Αθήνα

Υπηρεσία Δανείων 210-6873303

Κανον. Μερισμάτων 6873384

Αναγν. Προϋπηρεσιών 6873663

Μητρώου Μετόχων 6873318