Copyright 2021 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Διάφορα

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία 13 έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Google Summer of Code 2019

8

Τρίτη  03 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία  13 έργα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στο Google Summer of Code 2019 

 

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 ολοκληρώθηκε η τρίτη και τελευταία αξιολόγηση των έργων που συμμετέχουν στο Google Summer Of Code 2019 στην οποία αξιολογήθηκαν με επιτυχία 13 έργα με τα οποία συμμετείχε ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ).

 

To GSoC προσφέρει σε φοιτητές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να συμβάλουν σε ένα έργο λογισμικού και να μάθουν πώς να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Κάθε καλοκαίρι συμμετέχουν στο GSoC χιλιάδες φοιτητές από όλο τον κόσμο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη έργων ανοιχτού λογισμικού.

 

Στο φετινό Google Summer of Code συμμετείχαν πάνω από 200 οργανισμοί με εκατοντάδες έργα ανοιχτού κώδικα. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ, eellak.gr) συμμετείχε φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με 13 έργα ανοιχτού κώδικα, που υλοποιηθηκαν με επιτυχία από δεκατρείς φοιτητές με την καθοδήγηση 28 μεντόρων.

 

Τα 13 έργα ανοιχτού κώδικα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του GSOC 2019, είναι τα εξής:

 

1. Ajax based interface Cscout

Το CScout είναι αναλυτής πηγαίου κώδικα και πρόγραμμα περιήγησης refactoring για συλλογές έργων σε γλώσσα C. Στο πλαίσιο του GSOC 2019, αλλάχθηκε η διεπαφή του CScout και η βιβλιοθήκη Swill αντικαταστάθηκε από το C ++ REST SDK για να χειρίζεται τα αιτήματα HTTP και να παράσχει χρήσιμα δεδομένα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο υπάρχουν στο αρχείο README.md του αποθετηρίου και στο wiki του έργου https://github.com/eellak/gsoc2019-CScout/wiki

 

2. Anonymisation Through Data Encryption of Sensitive Data in ODT and Text Files in Greek Language

Στο πλαίσιο του GSOC 2019, αναπτύχθηκε ένα έργο ανωνυμοποίησης δεδομένων για την ελληνική γλώσσα, με το οποίο οι χρήστες μπορούν ανώνυμα, με ασφάλεια και ταχύτητα, να ανωνυμοποιούν τα δεδομένα τους προκειμένου να συμμορφωθούν με το GDPR. Το έργο περιλαμβάνει: Μια υπηρεσία ανωνυμοποίησης ως πακέτο, μια γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) στο Web που ενσωματώνει την υπηρεσία και μια επέκταση LibreOffice που ενσωματώνει την υπηρεσία. Μια λεπτομερέστερη εξήγηση του έργου βρίσκεται στο https://github.com/eellak/gsoc2019-anonymization

 

3. Creation of an online Greek mail dictation system, using Sphinx and personalized acoustic/language model training

Στο πλαίσιο του GSOC 2019 υλοποιήθηκε  ένα σύστημα εκφώνησης email στα ελληνικά το οποίο να προσαρμόζει κάθε φορά το ακουστικό και το γλωσσικό μοντέλο στον χρήστη, ή με άλλα λόγια το σύστημα να «μαθαίνει» την προφορά και το λεξιλόγιο που συνήθως χρησιμοποιεί. Το ακουστικό μοντέλο προσαρμόζεται στη φωνή του μέσω της ηχογράφησης ορισμένων προτάσεων και το γλωσσικό μοντέλο προσαρμόζεται στον τρόπο γραφής του μέσω των ήδη σταλμένων email του. Όλα αυτά υλοποιήθηκαν σαν ξεχωριστά off-line εργαλεία (Tools στο Wiki) αλλά και ως τμήμα ενός ιστότοπου.

 

4. Development of a Greek open source Morphological dictionary and application of it to Greek spelling tools

Στο πλαίσιο του GSOC 2019 δημιουργήθηκε ένα λεξικό μετά από αυτόματη ανάλυση των άρθρων στο ελληνικό Βικιλεξικό. Για κάθε λεκτικό τύπο (word form) υπάρχει πληροφορία για το λήμμα, το μέρος του λόγου, το γένος, τον αριθμό κτλ. Το λεξικό βρίσκεται σε μία βάση δεδομένων SQL και μπορεί να βρεθεί εδώ. Πέρα από μορφολογική ανάλυση της κάθε λέξης περιλαμβάνει συνώνυμα, αντώνυμα, ορισμούς, ετυμολογίες, μεταφράσεις και έναν πίνακα για κανονικοποίηση των λέξεων.

 

5. Development of a Tool for Extracting Quantitative Text Profiles

Σε αυτό το έργο, αναπτύχθηκε ένα φιλικό προς το χρήστη γραφικό περιβάλλον για την εξαγωγή διαφόρων γλωσσικών χαρακτηριστικών από κείμενα, χρησιμοποιώντας υπάρχοντα πακέτα NLP. Μέσα στην εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει κείμενα, να επιλέξει τους δείκτες που επιθυμεί να υπολογίσει και να εξάγει τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας, επισκεφθείτε το wiki του project.

 

6. DIY Robot kit for educators

Στόχος του έργου ήταν η δημιουργία ενός ρομποτικού κιτ όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε με ελάχιστες έως και καθόλου γνώσεις μηχανικής, ηλεκτρονικής και προγραμματισμού να το χρησιμοποιήσει. Επίσης, άλλος ένας στόχος ήταν να δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα ή να αποτελέσει πιθανή open source εναλλακτική πρόταση απέναντι στα εμπορικά κιτ ρομποτικής. Trailer του έργου είναι διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=83zVe_P6pcM

 

7. Greek Government Gazette text mining, cross-linking and codification - 3gm

Αυτό το έργο είχε ως στόχο την επέκταση του υφιστάμενου κώδικα του 3gm.ellak.gr  την εφαρμογή χαρακτηριστικών για το ανέβασμα, την οργάνωση  και τη διασταύρωση των κειμένων ΦΕΚ με νομικά κείμενα και την ανίχνευση των υπογραφόντων μέσω μεθόδων ευρετικής και μηχανικής μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και λειτουργίας, επισκεφθείτε https://github.com/eellak/gsoc2019-3gm 

 

8. Port Qt Quick Controls Calendar widget to Qt Quick Controls 2 module

Στο πλαίσιο του GSOC 2019 έγινε αναβάθμιση του κώδικα του Qt Calendar widge  και μεταφορά του στην τρέχουσα έκδοση Qt 5.12 και Qt Quick Controls 2, ακολουθώντας τα πρότυπα QtQC2 module standards και υποστηρίζοντας νέα χαρακτηριστικά. Όλος ο κώδικας είναι διαθέσιμος στο https://github.com/eellak/gsoc2019-qtcontrols 

 

9. Replacement of LTSP

Στο πλαίσιο του GSOC 2019, ενημερώθηκε όλος ο κώδικας του LTSP http://www.ltsp.org ώστε να λειτουργεί με όλες τις σύγχρονες διανομές linux. Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

 

10. Round-trip integration between GitHub/GitLab issues and git-issue

Στο πλαίσιο του Google Summer of Code έγινε επέκταση του git-issue, ένα αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης ζητημάτων με έμφαση στην απλότητα και με βάση το Git, με τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων με τις γνωστές πλατφόρμες GitHub και GitLab.

 

 

 

11. The missing features of NextCloudPi: Automatic installation and integration of several apps on NextCloudPi and implementation of new features and options

Στο πλαίσιο του GSOC προστέθηκαν νέες λειτουργίες στο NextCloudPi για πιο εύκολη εγκατάσταση και χρήση του NextCloudPI. Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

 

12. Thesis Management System

Το TMS είναι ένα web-application ανοιχτού κώδικα που στοχεύει να ψηφιοποιήσει ολόκληρο το lifecycle μιας διπλωματικής εργασίας στα πανεπιστήμια, από την ανακοίνωση των θεμάτων από τους καθηγητές, μέχρι την επιλογή κάποιας εργασίας από τους φοιτητές και την ολοκλήρωσή της. Ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής μπορεί να βρεθεί στο github καθώς και οδηγίες εγκατάστασης https://github.com/eellak/gsoc2019-tms/wiki/Installation-Guide.

 

13. Upgrade UMLGraphs with Java's new doclet API

Στο πλαίσιο του Google Summer of Code (GSoC) 2019 επικαιροποιήθηκε το εργαλείο UMLGraph ώστε να λειτουργεί πλέον με το νέο doclet API χρησιμοποιώντας την έκδοση Java 9. Όλος ο κώδικας του έργου είναι διαθέσιμος στο github

 

 

Ο πηγαίος κώδικας όλων των έργων που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια του GSoC, είναι ελεύθερα διαθέσιμος σε όλους για βελτιώσεις και επανάχρηση στο github και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών θα επιδιώξει την συνέχιση και την αξιοποίηση και των 13 έργων από κοινότητες ανοιχτού λογισμικού.

 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ ), θα συμμετέχει στο GSoC και το 2020 με προτάσεις για έργα ανοιχτού λογισμικού. Οι προτάσεις θα διαμορφωθούν με ανοιχτή πρόσκληση σε συνεργασία με όλα τα σχετικά τμήματα των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων. Η πρόσκληση θα αφορά προτάσεις για έργα και μέλη της ακαδημαϊκής- ερευνητικής κοινότητας που θα ήθελαν να αναλάβουν ως μέντορες τους φοιτητές που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν τα προτεινόμενα έργα.

 

 

__________________________________________________________________

 

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 31 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA (www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος του Open Budget Initiative (internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/open-budget-initiative).

 

Επικοινωνία: Έλενα Μπάρκα 210 2209380, info at ellak.gr

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα