Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης

Προκήρυξη του 22ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Created: Monday, 20 February 2012 20:47
Hits: 2253

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο: Προκήρυξη του 22ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)