Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Γενικά Πρότυπα Διοικητικά Έγγραφα

Πρωτόκολλο καταστροφής άχρηστου υλικού

 

.  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

Ενέργειες για την καταστροφή υλικών

Η καταστροφή άχρηστων, παλιών υλικών που ανήκουν στην κυριότητα του Δημοσίου ή σε Ν.Π.Δ.Δ. όπως είναι και οι Σχολικές Επιτροπές γίνεται με έγκριση της Δημοτικής Αρχής και με την ακόλουθη διαδικασία :

Ενέργεια 1η : Με έγγραφο η Σχολική Επιτροπή ζητά από τον Δήμο την έγκριση του υλικού που πρόκειται να καταστρέψει. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται αναλυτικά τα υλικά και ο αριθμός τους (Υπόδειγμα 1ο)

Ενέργεια 2η :  Η Δημοτική Αρχή με έγγραφο του εγκρίνει την καταστροφή του υλικού εάν δεν έχουν καμία εμπορική αξία.

Ενέργεια 3η : Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει για την καταστροφή του άχρηστου, μη εμπορεύσιμου υλικού που εγκρίθηκε με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής και ορίζει τριμελή Επιτροπή για την καταστροφή του υλικού. (Υπόδειγμα 2ο)

Ενέργεια 4η : Η τριμελή Επιτροπή καταστρέφει τα άχρηστα υλικά, ως αναφέρονται στην εγκριτική απόφαση καταστροφής της Δημοτικής Αρχής και τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής και συντάσσει σχετικό Πρωτόκολλο καταστροφής. (Υπόδειγμα 3ο)

Ενέργεια 5η : Η Σχολική Επιτροπή ενημερώνει το αρμόδιο Γραφείο Εκπαίδευσης

 

                                                                                                 Υπόδειγμα 1ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ...Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ .......................

.........ΓΡΑΦΕΙΟ ..............

..... ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

.......ΣΧΟΛΕΙΟΥ...........

Δ/νση: ..................................

Πληροφορίες: ........................

Ταχ. Κώδ.: ............................

Τηλέφωνο : ...........................

           ..................................20....

Αρ. Πρωτ.: ............................

ΠΡΟΣ

Τ... Δημ.................................

............................................

.............................................

ΘΕΜΑ : «Έγκριση καταστροφής υλικού»

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή του ................. Σχολείου ........................ επιθυμεί να προχωρήσει στην καταστροφή των παρακάτω άχρηστων υλικών.

ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Παρακαλούμε για την έγκριση της καταστροφής των παραπάνω άχρηστων, παλιών, μη εμπορεύσιμων υλικών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής


Υπόδειγμα 2ο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ................ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......................

ΘΕΜΑ : «Καταστροφή Υλικού»

Στ... .................................... και στο γραφείο του ........../θέσιου Δημοτικού Σχολείου .................................... σήμερα ..................... ημέρα ..................... και ώρα .................. η Σχολική Επιτροπή που αποτελείται από τους :

•1.      ...................................., Πρόεδρος

•2.      ....................................., Γραμματέας & Ταμίας

•3.      ....................................., Μέλος

•4.      ....................................., Μέλος

•5.      ......................................, Μέλος

συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής με θέμα την καταστροφή μη εμπορεύσιμου υλικού.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και τόνισε :

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. .............. απόφαση του Δήμου................... ορισμένα υλικά δεν έχουν εμπορική αξία και κατά συνέπεια εγκρίνει την καταστροφή τους.

Η Σχολική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζει ομόφωνα

•1.      Να καταστρέψει τα υλικά που η Δημοτική Αρχή έκρινε πως δεν έχουν εμπορική αξία και να τα διαγράψει από το βιβλίο υλικού όπως ακολουθεί:

  • 1. σελ ........ α/α ...........
  • 2. σελ......... α/α ...........
  • 3. σελ ......... α/α ...........
  • 4. σελ. ......... α/α ...........
  • 5. σελ. ......... α/α ...........
  • 6. σελ. ......... α/α ...........

•2.      Ορίζει τριμελή Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

•1.)   .................. 2.) ..................... 3.) ........................

για να προχωρήσει στην καταστροφή του παραπάνω υλικού και να συντάξει το σχετικό Πρωτόκολλο καταστροφής.

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε για να επιβεβαιωθεί η ακρίβεια των πιο πάνω αναφερομένων υλικών καταστροφής και υπογράφεται όπως ακολουθεί .

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & ΤΑΜΙΑΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ

          Τ.Σ.Υ.                                       ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

  
  
  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ....../ΘΕΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ....................

 Στ.... ....................... και στο γραφείο του ...................... Δημοτικού Σχολείου ...................... σήμερα .................., ημέρα ..................... και ώρα ............ οι υπογραφόμενοι :

•1.      ......................

•2.      ......................

•3.      ......................

............................. του ............ Δημοτικού Σχολείου ...................., μέλη της τριμελούς Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την ................... απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, προβήκαμε στον έλεγχο των υπαρχόντων υλικών και διαπιστώσαμε ότι τα παρακάτω υλικά, λόγω της χρήσεώς τους, έχουν καταστραφεί τελείως και διαγράφονται από το βιβλίο υλικού του σχολείου.

ΕΠΟΠΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α/Α

Είδος υλικού

α/α

Το παρόν πρωτόκολλο συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται

Ο Δ/ντής του Σχολείου                           Η Επιτροπή

                                                                     1.

                                                                     2.

                                                                     3.

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα