Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών

ΑΣΕΠ: Οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες στο Τεστ Γενικών Γνώσεων &Δεξιοτήτων

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ενόψει της διεξαγωγής της Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (τεστ γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων) την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2008, η Κεντρική Επιτροπή θα ήθελε να απευθύνει σε όσους πρόκειται να συμμετάσχουν στο τεστ ορισμένες χρήσιμες οδηγίες και κατευθύνσεις που θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν το όλο πνεύμα αυτής της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίας:

v  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Λόγω του μεγάλου πλήθους των συμμετεχόντων αλλά και της μεγάλης κλίμακας της διαδικασίας (πάνω από 1.000 εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια), είναι απαραίτητο να τηρηθεί αυστηρά το χρονοδιάγραμμα που αφορά την προσέλευση των εξεταζομένων. Επομένως, συνιστάται σε όσους πρόκειται να λάβουν μέρος στο τεστ να προσέλθουν έγκαιρα στο εξεταστικό κέντρο που τους έχει οριστεί, καθώς όσοι παρουσιαστούν με καθυστέρηση σε σχέση με την προκαθορισμένη ώρα προσέλευσης (09:00 έως 09:30 π.μ.) ΔΕΝ θα γίνουν δεκτοί στις εξετάσεις. Για το λόγο αυτό, καλό θα ήταν να φροντίσουν οι εξεταζόμενοι να πληροφορηθούν έγκαιρα (από τις Νομαρχίες και τα Επαρχεία της χώρας, από τον Τύπο αλλά και από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, www.asep.gr) σε ποιο εξεταστικό κέντρο πρέπει να παρουσιαστούν και να το έχουν επισκεφθεί εκ των προτέρων, ώστε αφενός να γνωρίζουν την ακριβή τοποθεσία του και αφετέρου να επιβεβαιώσουν ότι περιλαμβάνεται το όνομά τους στην αναρτημένη αλφαβητική κατάσταση των εξεταζομένων που θα γίνουν δεκτοί στο εν λόγω εξεταστικό κέντρο.

v  ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Το τεστ θα αποτελείται από εκατό (100) βαθμολογικά ισοδύναμες ερωτήσεις, με 4 εναλλακτικές απαντήσεις η καθεμία, οι οποίες θα απαντηθούν με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε ειδικό Απαντητικό Φύλλο. Πρόκειται για μέθοδο εξέτασης που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οπότε θεωρείται ήδη γνωστή και οικεία σε μεγάλη μερίδα υποψηφίων. Επειδή στην εξέταση θα εφαρμοστεί και αρνητική βαθμολόγηση (για κάθε εσφαλμένη απάντηση αφαιρείται το ¼ του βαθμού της ερώτησης), οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να χειριστούν προσεκτικά τις ερωτήσεις στις οποίες δε γνωρίζουν την ορθή απάντηση.

v  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Η εξέταση θα διαρκέσει 3 ώρες και 30 λεπτά από τη στιγμή διανομής των θεμάτων, χρόνο που θα πρέπει οι εξεταζόμενοι να διαχειριστούν σωστά προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Καλή πρακτική συνιστά μια γρήγορη πρώτη ανάγνωση του συνόλου των ερωτήσεων, που θα επιτρέψει στους εξεταζόμενους να σταθμίσουν πόσες και ποιες ερωτήσεις παρουσιάζουν γι' αυτούς τη μεγαλύτερη ευκολία, ώστε να ξεκινήσουν από αυτές, κατανέμοντας ανάλογα και τον υπόλοιπο διαθέσιμο χρόνο. Αντίστοιχα, ερωτήσεις που κατά την πρώτη απόπειρα προσέγγισής τους φαίνεται να απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο από αυτόν που τους αναλογεί καλό είναι να αφήνονται για το τέλος. Βέβαια,  ερωτήσεις που αφορούν την κατανόηση κειμένου ή απαιτούν μια σειρά συλλογισμών για να απαντηθούν είναι λογικό ότι χρειάζονται συγκριτικά περισσότερο χρόνο απ' ό,τι πιο απλής μορφής ερωτήσεις ή ερωτήσεις που ελέγχουν μια προϋπάρχουσα γνώση. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι (μετά από προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση των δεδομένων της ερώτησης) εντοπίσουν κατευθείαν την ορθή απάντηση μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών, καλό είναι να απαντούν αμέσως και να προχωρούν χωρίς χρονοτριβή στην επόμενη ερώτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορούν να δοκιμάσουν να οδηγηθούν στην ορθή απάντηση και διά της εις άτοπον απαγωγής (δηλ., αφού δεν μπορεί να είναι σωστό ούτε το α. ούτε το β. ούτε το γ., τότε είναι σωστό το δ.). Τέλος, συνιστάται στους εξεταζόμενους να κατανείμουν έτσι το χρόνο τους, ώστε να έχουν αρκετή ώρα στη διάθεσή τους για προσεκτική μεταφορά των απαντήσεών τους από το πρόχειρο στο Απαντητικό Φύλλο.

Προκειμένου να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με το υλικό εξέτασης του τεστ, καθότι πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή μιας τέτοιου είδους διαδικασίας, στο διάστημα που μεσολαβεί από την είσοδό τους στις αίθουσες και μέχρι τη διανομή των θεμάτων εξέτασης θα τους μοιραστεί μαζί με το φύλλο οδηγιών και ένα επιπλέον πακέτο 10-15 ερωτήσεων, οι οποίες θα τους χρησιμεύσουν ως υλικό εξάσκησης. Οι ενδεικτικές ερωτήσεις εξάσκησης, στις οποίες θα έχουν κατάλληλα σημειωθεί και οι ορθές απαντήσεις, ΔΕΝ αποτελούν υλικό εξέτασης ΟΥΤΕ θα υπολογιστούν στη βαθμολογία της γραπτής δοκιμασίας. Για το λόγο αυτό θα τις συλλέξουν και πάλι οι επιτηρητές κατά τη διανομή των θεμάτων εξέτασης. Ο χρόνος που θα έχουν στη διάθεσή τους οι εξεταζόμενοι για να ασχοληθούν με τις ενδεικτικές ερωτήσεις εξάσκησης είναι ανεξάρτητος από το χρόνο εξέτασης των τρεισήμισι ωρών, ο οποίος αρχίζει να μετρά από τη διανομή των θεμάτων.

v  ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Υπενθυμίζεται στους εξεταζόμενους ότι το τεστ δεν αποσκοπεί στον έλεγχο εξειδικευμένων και λεπτομερών γνώσεων αλλά εξετάζει το βαθμό επάρκειας των συμμετεχόντων σε γνώσεις γενικής παιδείας και το βαθμό καλλιέργειας βασικών νοητικών τους δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό στοχεύει στην αξιολόγηση της συνολικής τους κατάρτισης και του υπόβαθρου γνώσεων και δεξιοτήτων που διαθέτουν προκειμένου να ανταποκριθούν ως σκεπτόμενοι και συνειδητοί πολίτες, ενταγμένοι στην κοινωνία του σήμερα, στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και τα παρακάτω είκοσι (20) ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων, που δίνονται στη δημοσιότητα μαζί με τις ορθές απαντήσεις τους προκειμένου να προϊδεάσουν όσους θα συμμετάσχουν στην εξέταση για το πνεύμα στο οποίο θα κινούνται οι ερωτήσεις του τεστ και τη μορφή που θα έχουν:

1.

Μεγαλύτερη τυπική ισχύ έχει:

α)

το προεδρικό διάταγμα.

β)

η υπουργική απόφαση.

γ)

ο νόμος που ψηφίζεται από τη Βουλή.

δ)

η εγκύκλιος.

2.

Ποιος είναι σήμερα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

α)

Χοσέ Μανουέλ Μπαρρόζο

β)

Ρομάνο Πρόντι

γ)

Χαβιέ Σολάνα

δ)

Ζακ Ντελόρ

3.

Τα περίφημα αρχαία ελληνικά αγάλματα Νίκη της Σαμοθράκης, Ηνίοχος των Δελφών και Αφροδίτη της Μήλου βρίσκονται σήμερα σε μουσεία:

α)

στη Σαμοθράκη, στους Δελφούς και στη Μήλο αντίστοιχα.

β)

στο Παρίσι, στην Αθήνα και στο Λονδίνο αντίστοιχα.

γ)

στο Λονδίνο, στο Παρίσι και στην Αθήνα αντίστοιχα.

δ)

στο Παρίσι, στους Δελφούς και στο Παρίσι αντίστοιχα.

4.

Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη το κενό της πρότασης: «Ο δράστης συνελήφθη ..............».

α)

επ’ αυτοφώρω

β)

επ’ αυτοφόρω

γ)

επ’ αυτωφόρω

δ)

επ’ αυτώ φόρω

 

 

 

 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις (5 έως 6) αναφέρονται στο παρακάτω κείμενο. Να επιλέξετε την ορθή απάντηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχει το κείμενο και τα λογικά συμπεράσματα που προκύπτουν από όσα αναφέρει, χωρίς να λάβετε υπόψη σας προσωπικές γνώμες ή απόψεις τρίτων που δεν εκφράζονται σε αυτό.

ΚΕΙΜΕΝΟ: «Το ποσοστό των γυναικών που θεωρεί τη δουλειά στο Δημόσιο ως την καλύτερη επιλογή εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών (19,4% έναντι 3,3%), ενώ ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών έναντι των ανδρών προτιμά μια δουλειά με καλές συνθήκες εργασίας (17% έναντι 13,3%). Μικρότερα είναι τα ποσοστά των γυναικών έναντι αυτών των ανδρών που θα προτιμούσαν μια καλά αμειβόμενη εργασία, μια εργασία με ενδιαφέρον αντικείμενο ή μια εργασία με προοπτικές εξέλιξης».

5.

Σύμφωνα με το κείμενο:

α)

οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται αν η εργασία τους έχει καλές προοπτικές εξέλιξης.

β)

οι άνδρες ιεραρχούν υψηλότερα το ενδιαφέρον αντικείμενο απ' ό,τι τις καλές συνθήκες εργασίας.

γ)

οι άνδρες θεωρούν την αμοιβή ισχυρότερο κριτήριο επιλογής εργασίας σε σχέση με τις γυναίκες.

δ)

οι άνδρες αμείβονται κατά κανόνα υψηλότερα σε σχέση με τις γυναίκες.

6.

Αξιολογήστε το περιεχόμενο των προτάσεων (Α-Β) σε σχέση με όσα αναφέρει το κείμενο:

Α. Το ποσοστό των γυναικών που δε θα προτιμούσαν μια δουλειά επειδή δεν έχει ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών.

Β. Οι γυναίκες που εργάζονται στο Δημόσιο είναι πολύ περισσότερες από τους άνδρες.

α)

Α: λάθος                                               &          Β: λάθος

β)

Α: δεν προκύπτει από το κείμενο &          Β: δεν προκύπτει από το κείμενο

γ)

Α: σωστό                                               &          Β: λάθος

δ)

Α: λάθος                                               &          Β: δεν προκύπτει από το κείμενο

7.

Κατατάξτε με χρονολογική σειρά τις εφευρέσεις (Α-Δ) ξεκινώντας από την παλαιότερη: 

Α. τηλέγραφος    Β. τηλεόραση    Γ. τηλεσκόπιο    Δ. ηλεκτρονικός υπολογιστής

α)

Γ – Β – Α – Δ

β)

Γ – Α – Β – Δ

γ)

Β – Α – Γ – Δ

δ)

Δ – Β – Γ – Α

8.

Σε ποια από τις παρακάτω καταστάσεις τα μόρια ενός υλικού έχουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα;

α)

Στη στερεά.

β)

Στην αέρια.

γ)

Στην υγρή.

δ)

Έχουν την ίδια κινητικότητα σε όλες.

9.

Στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο χρόνος εργασίας και η αντίστοιχη αμοιβή τριών συμβούλων επιχειρήσεων Α, Β, Γ. Με βάση εργασία 8ώρου την ημέρα και 25 ημερών το μήνα, ποιος έλαβε την υψηλότερη και ποιος τη χαμηλότερη αμοιβή σε σχέση με το χρόνο εργασίας του;

 

 

 

 

χρόνος εργασίας

αντίστοιχη αμοιβή

Α

50 ημέρες

7.200€

Β

3 μήνες

9.000€

Γ

400 ώρες

8.000€

α)

Ο Α έλαβε την υψηλότερη αμοιβή και ο Β τη χαμηλότερη.

β)

Ο Α έλαβε την υψηλότερη αμοιβή και ο Γ τη χαμηλότερη.

γ)

Ο Γ έλαβε την υψηλότερη αμοιβή και ο Α τη χαμηλότερη.

δ)

Ο Γ έλαβε την υψηλότερη αμοιβή και ο Β τη χαμηλότερη.

10.

Αν η έκπτωση 20% στην τιμή ενός προϊόντος είναι ίση με 10€, ποια είναι η αρχική τιμή του;

α)

30€.

β)

40€.

γ)

50€.

δ)

60€.

11.

Η μεταβολή της αριθμητικής τιμής ενός μεγέθους από 25 σε 100 εκφράζεται ως αύξηση κατά:

α)

75%.

β)

200%.

γ)

300%.

δ)

400%.

 

 

 

 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις (12 έως 13) αναφέρονται στο παρακάτω ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ:

 


 

12.

Σύμφωνα με το ιστόγραμμα, ποιο μήνα σημείωσαν μείωση οι πωλήσεις πολιτικών εφημερίδων και αύξηση οι πωλήσεις των αθλητικών, σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα;

α)

Το Φεβρουάριο

β)

Το Μάρτιο

γ)

Τον Απρίλιο

δ)

Το Μάιο

13.

Σύμφωνα με το ιστόγραμμα, ποιο από τα παρακάτω ισχύει;

α)

Τον Ιανουάριο οι πωλήσεις πολιτικών εφημερίδων ξεπέρασαν τα 14 εκατομμύρια τεμάχια.

β)

Το Φεβρουάριο οι πωλήσεις αθλητικών εφημερίδων σημείωσαν πτώση 2 εκατομμυρίων τεμαχίων σε σχέση με τις πωλήσεις του Ιανουαρίου.

γ)

Το Μάρτιο σε σύγκριση με το Φεβρουάριο, οι πωλήσεις αθλητικών εφημερίδων σημείωσαν μεγαλύτερη άνοδο από εκείνη των πολιτικών εφημερίδων.

δ)

Τον Απρίλιο και το Φεβρουάριο πουλήθηκε ακριβώς ο ίδιος αριθμός πολιτικών εφημερίδων.

14.

Ποιος είναι ο επόμενος αριθμός στη σειρά: 1, 2, 4, 7, 11, 16, ….

α)

20.

β)

22.

γ)

25.

δ)

26.

15.

Σε 500 νοικοκυριά, 350 διαθέτουν αυτοκίνητο, 200 διαθέτουν δίκυκλο και 50 δε διαθέτουν ούτε αυτοκίνητο ούτε δίκυκλο. Επομένως, διαθέτουν ταυτόχρονα και αυτοκίνητο και δίκυκλο:

α)

λιγότερα από 50.

β)

50.

γ)

100.

δ)

περισσότερα από 100.

16.

Πέντε άτομα (Α, Β, Γ, Δ και Ε) περιμένουν σε μια ουρά. Ο Α είναι 1ος στην ουρά, ο Δ βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον Ε, ενώ ο Β και ο Γ δε στέκονται ο ένας ακριβώς πίσω από τον άλλο. Στην ουρά ο Ε είναι:

α)

δεύτερος.

β)

τρίτος.

γ)

τέταρτος.

δ)

πέμπτος.

17.

«Ορκίζομαι να φυλάσσω πίστη στην Πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου». Στην πρόταση εντός εισαγωγικών το γράμμα όμικρον εμφανίζεται:

α)

7 φορές.

β)

8 φορές.

γ)

9 φορές.

δ)

10 φορές.

18.

Στο  τρίγωνο του διπλανού σχήματος η γωνία x ισούται με:

α)

40ο                     

β)

35ο

γ)

30ο

δ)

25ο

19.

1cm
Πόσα κυβάκια του ενός εκατοστού (cm)               χωράνε στο παραλληλεπίπεδο

κουτί του διπλανού σχήματος;

α)

5cm
3cm
2cm
20.

β)

30.

γ)

40.

δ)

50.

20.

Πόσα τετράγωνα υπάρχουν στο διπλανό σχήμα;

α)

13.

β)

14.

γ)

15.

δ)

16.

 

 

 

 

ΟΡΘΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 20 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤ.

ΕΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤ.

ΕΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤ.

ΕΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤ.

ΕΡΩΤ.

ΑΠΑΝΤ.

1.

γ

5.

γ

  9.

δ

13.

γ

17.

γ

2.

α

6.

δ

10.

γ

14.

β

18.

δ

3.

δ

7.

β

11.

γ

15.

γ

19.

β

4.

α

8.

β

12.

δ

16.

β

20.

γ

Κλείνοντας, η Κεντρική Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι η εξέταση του τεστ είναι εξ ορισμού προς όφελος των συμμετεχόντων καθώς θα τους προσφέρει, ακόμη και στην περίπτωση που η επίδοσή τους είναι σχετικά χαμηλή, πρόσθετο αριθμό μορίων που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κατά την επόμενη τριετία ως υποψήφιοι σε διαγωνισμούς πρόσληψης με σειρά προτεραιότητας. Επομένως, όσο δικαιολογημένο και αν είναι το αίσθημα άγχους ενόψει μιας γραπτής εξέτασης (και μάλιστα πρωτοεφαρμοζόμενης), στη συγκεκριμένη εξέταση είναι μάλλον αβάσιμο. Η Κεντρική Επιτροπή προτρέπει λοιπόν όλους τους εξεταζόμενους να προσέλθουν ήρεμοι και συγκεντρωμένοι στη γραπτή δοκιμασία και τους εύχεται καλή επιτυχία.

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα