Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Νομοθεσία

Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1

Βαθμός Ασφαλείας:

 

Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτεραιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ   ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠΟΥΔΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  Π.Ε. 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

-----

Μαρούσι,  15-01-2016

Αριθ. Πρωτ. : Φ.12/56/5440/Δ1

 

 

 

 

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πληροφορίες :  Σ. Λαπατά

                               : Μ. Κολούντζου

Τηλέφωνο : 210 344 2247

FAX : 210 344 3354 ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Με αφορμή πολλά ερωτήματα που έρχονται συνεχώς στην Υπηρεσία μας και αφορούν σε διδακτικές επισκέψεις μαθητών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας  εκπαίδευσης σας ενημερώνουμε ότι,σύμφωνα με την παρ. 3 εδ.γ του αρ. 13 του ΠΔ. 201 /98 (ΦΕΚ 161/Α)  ισχύουν τα εξής: 

 

«Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, Θέατρα, Χώροι Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ. και να οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Οι διδακτικές επισκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. 

 

Ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο. O Σχολικός Σύμβουλος μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο του σχεδιασμού. 

Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ΠΕ». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω συνιστάται , κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεων  η αποφυγή χώρων στους οποίους βρίσκονται ζώα σε αιχμαλωσία,με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση, καθώς αυτό δεν συνάδει με τις γενικές αρχές της εκπαίδευσης , στις οποίες  μεταξύ άλλων, πολύ σημαντική θέση επέχει η ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα της προστασίας και του σεβασμού  του φυσικού περιβάλλοντος, η υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και η δημιουργία υπεύθυνων προσωπικοτήτων με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αξίες.

 

 

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή: 

1.Γραφείο Υπουργού(Υπόψη κου Πολίτη)

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

3. Γεν. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

4.Δ/νση Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης  ΠΕ

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

1.Περιφερειακές Δ/νσεις Εκ/σης  της χώρας (έδρες τους)

2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής & Επιστημονικής Καθοδήγησης Π.Ε.

    (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Α. & Δημ. Εκπ/σης.

    (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)

4. Δ/νσεις  Π.Ε.της χώρας (έδρες τους)

5.  Δημόσια & Ιδιωτικά Δημ. Σχολεία  & Νηπ/γεία της χώρας

     (μέσω Δ/νσεων Π.Ε.)

 

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα