Copyright 2017 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Νομοθεσία Νομοθεσία

13-07-16 Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

2

Read more ...

Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ 2

4

Read more ...

20-05-16 Το Προεδρικό Διάταγμα για την αξιολόγηση των μαθητών στα ΕΠΑΛ

2

Read more ...

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1

1

Read more ...

18-05-16 Το ΦΕΚ για το ωρολόγιο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού

2

Read more ...

More Articles ...

 1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού (το ΦΕΚ) 1
 2. 10-03-16 Πόσες μέρες μπορούν να διαρκούν οι σχολικές εκδρομές
 3. 02-03-16 Αναρρωτική άδεια και προϋπηρεσία αναπληρωτών
 4. 02-03-16 Διατάξεις για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών
 5. 26-02-16 Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τα μουσικά σχολεία
 6. Διάθεση, τροποποίηση διαθέσεων και ανάκληση διαθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου 1
 7. Αποζημίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών 1
 8. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας − Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ 1
 9. Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 37 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 38 του Ν.4351/2015(ΦΕΚ 164τ.Α’/4-12-2015): αλλαγές στις άδειες μόνιμων κι αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 10. Έγκριση εκδρομών-μετακινήσεων εκπαιδευτικών και μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 1
 11. ΕΠΑΛ : Τροποποίηση εξεταστέας ύλης ΑΟΘ και ΑΟΔΕ της Γ τάξης για το 2015-2016
 12. Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας σε όσους εργάστηκαν σε “προγράμματα Άθλησης για όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού” των Ο.Τ.Α. 1
 13. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσικής παιδείας για τα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια, Λύκεια) 3
 14. Τι αλλάζει στις άδειες (18/12/2015)
 15. Αναγνώριση Προϋπηρεσίας στους εκπαιδευτικούς για τη μισθολογική τους εξέλιξη 2
 16. Χρονική Ισχύς Ιατρικών Γνωματεύσεων 1
 17. 30-11-15 Υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης διάθεσης εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ για συμπλήρωση ωραρίου
 18. Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας για μείωση ωραρίου 1
 19. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ (20/10/2015)
 20. 14-09-15 Πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
 21. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας (ν. 4332/2015)
 22. Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος 1
 23. Εξαίρεση των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων από την εφαρμογή των διατάξεων περί της υποχρέωσης αποδοχής απλών, ευκρινών φωτοαντιγράφων εγγράφων (άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4250/2014)
 24. Επικαιροποιημένες οδηγίες του ΙΕΠ για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διεξαγωγής έρευνας σε σχολεία Π/θμιας Εκπ/σης 2
 25. Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου 1
 26. Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015 −2016
 27. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο ΓΕΛ 1
 28. Σωστή λειτουργία ελεγκτικών μηχανισμών κατά της οικονομικής εγκληματικότητας και της διαφθοράς - Ενυπόγραφη Ενημέρωση 1
 29. Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια ανατροφής τέκνου 1
 30. 30-06-15 Θεώρηση απολυτηρίων τίτλων και πιστοποιητικών
 31. Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις 1
 32. Χορήγηση – ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 1
 33. Επαναφορά εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις θέσεις που κατείχαν πριν τεθούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με το Ν. 4325/2015
 34. Νέο πρόγραμμα σπουδών για Λατινικά και Χημεία της Γ Λυκείου 1
 35. Το ΦΕΚ για την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 3
 36. 19-05-15 Αξιολόγηση μαθητών Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015
 37. Η Υ.Α. (ΦΕΚ) για την αξιολόγηση στην Α & Β Λυκείου 2
 38. Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών – υποψηφίων Βουλευτών 5
 39. ΦΕΚ για την προαγωγή και την απόλυση στη Α & Β ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2
 40. Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 1
 41. Β’ Σύλλογος Εκπ/κων Π.Ε.Ανατολικής Θεσσαλονίκης: πλήρης οδηγός για τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2
 42. Το ΦΕΚ για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 1
 43. Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1
 44. Διευκρινίσεις σχετικά με τις άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 24/04/2015
 45. Οδηγίες διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα “Ψηφιακή Χαρτογραφία
 46. Παρουσίαση με όλες τις φόρμες αδειών που χορηγούνται από τους/τις Προϊσταμένους/ες Νηπιαγωγείων, τόσο για μόνιμους όσο και για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
 47. Πόσες υπερωρίες δικαιούνται αποσπασμένοι σε πολιτικούς
 48. «Τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών»
 49. Τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. Φ.351.5/43/67822/Δ1/05-05-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-4ΘΑ) εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ
 50. Βεβαίωση ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών
 51. Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» και του μαθήματος «Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών» της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών − Πολιτικών − Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών του Γενικού Λυκείου
 52. Έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών και άλλων τίτλων – η περίπτωση που δεν υπάρχει πλέον ο φορέας τον εξέδωσε
 53. Απαλλαγή από μαθήματα Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ – Χαρακτηρισμός φοίτησης
 54. Γνωμοδότηση σε ερώτημα Διευθυντή Σχολείου για παροχή στοιχείων μαθητών σε γονέα
 55. Νέος Εργαστηριακός Οδηγός Φυσικής Β’ Γυμνασίου
 56. Διευκρινίσεις για τη διευκόλυνση μετακίνησης εκπ/κών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές (16/12/2014)
 57. Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους
 58. Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).
 59. 16-10-14 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β ́ 1946) με θέμα:"Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015"
 60. 16-10-14 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07-07-2014 Υ.Α. (Β ́ 1938) με θέμα:«Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ ́ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015»
 61. 16-10-14 Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α ́και Β ́ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015
 62. Εγκύκλιος για τις σχολικές εκδρομές 2014-2015
 63. Αναρρωτικές άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 64. Μετεγγραφές μαθητών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
 65. Μεταφορά μαθητών σχετική με τη δυνατότητα μεταφοράς μαθητή ή μαθητών σε σχολεία εκτός της προβλεπόμενης χωροταξικής κατανομής
 66. διευκρινίσεις μοριοδότησης για τα απομακρυσμένα / δυσπρόσιτα σχολεία και την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε αυτά
 67. διευκρινίσεις τοποθέτησης για τα απομακρυσμένα / δυσπρόσιτα σχολεία και την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε αυτά
 68. Οδηγίες για την ύλη των μαθημάτων Α’ και Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α’,Β,Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
 69. Εγγραφές-Μετεγγραφές-Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια (το ΦΕΚ)
 70. Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα