Copyright 2017 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Νομοθεσία

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Θέμα: «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών»

Έχοντας υπόψη:

 

1.  Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 11   

     του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις»

2.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται

     δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

3.  Την ανάγκη καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση

     άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

 

Αποφασίζουμε

 Να ισχύουν εφεξής οι κατωτέρω προϋποθέσεις και διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών

Άρθρο 1

 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας σε φυσικά πρόσωπα

 

1.Τα εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών προσφέρουν κατάρτιση σε τομείς που δεν παρέχονται στα εγκεκριμένα προγράμματα των Κολλεγίων.

 

2.Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και  νομικά πρόσωπα, ως κάτωθι:

 

Ι.  Φυσικά πρόσωπα

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α.  Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

β.  Έχουν μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα  (ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α).

δ. Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ε. Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.

στ. Δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

 

ΙΙ. Ενώσεις προσώπων

Η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της οι προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για κάθε μέλος της ένωσης.

 

ΙΙΙ. Νομικά πρόσωπα

Η άδεια λειτουργίας  Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α. Η καταστατική έδρα του νομικού προσώπου βρίσκεται σε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης.

γ. Το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

 

3.Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών σε δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Οποτεδήποτε συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο μία από τις ιδιότητες αυτές, ο έχων την άδεια οφείλει εντός προθεσμίας ενός μηνός να δηλώσει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ποια ιδιότητα επιθυμεί να διατηρήσει. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ή ο ενδιαφερόμενος επιλέξει την ασυμβίβαστη ιδιότητα, η άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών ανακαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

4.Συνιστά ασυμβίβαστο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, εάν οι ιδιότητες της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου συμπέσουν σε κάποιο μέλος της ένωσης προσώπων του Κεφαλαίου ΙΙ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ή συμπέσουν σε μέτοχο ή εταίρο του νομικού προσώπου  του Κεφαλαίου ΙΙΙ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά

 1.Η ένωση προσώπων και το νομικό πρόσωπο ορίζουν υπεύθυνο κατά νόμο προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις του εδαφίου I της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο υπεύθυνος κατά νόμο είναι ποινικώς και αστικώς υπεύθυνος και οι πράξεις και οι παραλείψεις του βαρύνουν την ένωση προσώπων ή το νομικό πρόσωπο.

 

2.Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο και συνοδεύεται υποχρεωτικώς από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιθαγένεια και το έτος γέννησης του αιτούντος.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσεως.

γ. Υπεύθυνη δήλωση (i) τόπου κατοικίας και (ii) ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την παρούσα Υπουργική Απόφαση ασυμβίβαστες ιδιότητες.

δ. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

ε. Το προβλεπόμενο από το άρθρο 20 του ν. 3696/08 παράβολο.

στ. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το ποσόν αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ. Θεωρημένα σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 

η. Βεβαίωση, εφόσον απαιτείται, του αρμόδιου Πολεοδομικού Γραφείου ότι επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στη συγκεκριμένη περιοχή και ότι το συγκεκριμένο κτήριο έχει οικοδομική άδεια για τη χρήση του ως τέτοιο.

θ. Πίνακα με τις παρεχόμενες ειδικότητες κατάρτισης.

 

3.Για την ένωση προσώπων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της   παραγράφου 2, εδαφίων α, β, γ και δ του παρόντος άρθρου  για όλα τα μέλη της ένωσης και για τον κατά νόμο υπεύθυνο. Επιπλέον, ο κατά νόμο υπεύθυνος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την αποδοχή του ορισμού του.

 

4.Για τον κατά νόμο υπεύθυνο του νομικού προσώπου υποβάλλονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 των εδαφίων α, β, γ και δ του παρόντος άρθρου και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την αποδοχή του διορισμού του.

 

5. Για τα νομικά πρόσωπα η αίτηση συνοδεύεται  και από τα εξής   επιπλέον δικαιολογητικά:

α. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου.

β. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρείας.

γ. Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο.

δ. Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου.

ε. Επικυρωμένα έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση των διοικητικών τους οργάνων.

 

Άρθρο 3

 Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

 1.Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1, του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έκδοση της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών χορηγείται μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του ως άνω νόμου.

 

2.Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών υποβάλλεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπευθύνου του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος.

 

 3.Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου Κολλεγίων του άρθρου 13 του νόμου 3696/2008 εξετάζει λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης και πραγματοποιεί επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελέγξει τη συνδρομή των προϋποθέσεων και κριτηρίων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, η Επιτροπή επισημαίνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις και καλεί τον ενδιαφερόμενο να προβεί στη διόρθωσή τους εντός εύλογης προθεσμίας. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση για κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

4.Εφόσον διαφοροποιηθεί οποιοδήποτε από τα στοιχεία των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται να ενημερώσει εντός δέκα (10) ημερών το Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Άρθρο 4

 Διάρκεια και Ανανέωση άδειας λειτουργίας

 1.Η διάρκεια της άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών είναι τριετής, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι όροι και τα κριτήρια χορήγησής της, δεν παραβιάζεται όρος της άδειας λειτουργίας και η άδεια δεν έχει ανακληθεί.

 

2.Η άδεια λειτουργίας ανανεώνεται, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του κατά νόμο υπεύθυνου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Προϊστάμενου του Γραφείου Κολλεγίων. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη μεταβολής των στοιχείων των δηλώσεων και των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Εφόσον έχουν υπάρξει μεταβολές υποβάλλεται η σχετική τεκμηρίωση.

 

3.Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως το αρμόδιο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων λειτουργίας τους ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων επί ποινή ανάκλησης της άδειας.

 

Άρθρο 5

 Διοικητική Στελέχωση

 Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να έχει το απαιτούμενο διοικητικό προσωπικό υποστήριξης το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.  

 

Άρθρο 6

 Διευθυντής Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών-Διδάσκοντες

 1.Σε κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ορίζεται από τον ιδιοκτήτη Διευθυντής, ο οποίος  είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής να συντρέχουν στο πρόσωπό του τα προσόντα του εδαφίου Ι της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης και να μην συντρέχει στο πρόσωπό του η ασυμβίβαστη ιδιότητα της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης. Ο ιδιοκτήτης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών δύναται να οριστεί και Διευθυντής του υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.

 

2.Ο ορισμός του Διευθυντή Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών γνωστοποιείται εντός οκτώ (8) ημερών στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τη γνωστοποίηση συνοδεύουν τα έγγραφα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

 

3.Οι διδάσκοντες στα Εργαστήρια  Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση ή να μην έχουν απολυθεί για τον ίδιο λόγο από θέση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιημένου τίτλου σπουδών του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης συναφούς ως προς το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξουν.

  

Άρθρο 7

 Βεβαιώσεις Σπουδών-Τήρηση βιβλίων και αρχείου- Ενημέρωση

 1.Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών χορηγούν αποκλειστικά βεβαιώσεις σπουδών, οι οποίες δεν είναι ισότιμες με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

2.Κάθε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών υποχρεούται να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή  τα εξής:

(α)       Το σύνολο των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

(β)       Βιβλίο διδακτικού προσωπικού ανά ειδικότητα.

(γ) Βιβλίο σπουδαστών στο οποίο αναγράφονται κατά τμήμα και κατά σειρά εγγραφής οι σπουδαστές  με χρονολογία έναρξης και προβλεπόμενης λήξης των σπουδών τους και τις διευθύνσεις κατοικίας τους.

(δ)       Όλα τα έγγραφα σχετικά με το προσωπικό του, μεταξύ των οποίων και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Τα ανωτέρω είναι άμεσα διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο από δημόσια αρχή.

 

3.Στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών αναρτάται πίνακας, υπογεγραμμένος από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο των διδασκόντων.

 

4.Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών εντός δεκαπέντε ημερών από την έναρξη εκάστου προγράμματος  υποβάλλουν στο Γραφείο Κολλεγίων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατάσταση με το διδακτικό προσωπικό και τους εγγεγραμμένους σπουδαστές. Οποιαδήποτε αλλαγή στις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή κοινοποιείται αμέσως στο ίδιο Γραφείο. 

Άρθρο 8

 Κτηριολογικά στοιχεία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

 1.Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών, οι κτηριακές υποδομές, οι συνθήκες υγιεινής και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών σε διδασκαλία και μελέτη, να εξασφαλίζουν την ασφαλή παραμονή των σπουδαστών στο εσωτερικό του κτηρίου και στον περιβάλλοντα χώρο, και να τηρούν την κείμενη νομοθεσία αγορανομικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

2. Το κτήριο του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών πρέπει:

α) Να στεγάζεται σε ενιαίο κτήριο.

β) Οι χώροι στέγασής του να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών.

γ) Να μη χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγειοι χώροι. Χώροι οι οποίοι είναι ισόγειοι από τη μια των πλευρών τους, ανεξάρτητα εάν η είσοδος είναι υπόγειος, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ως εργαστηριακοί με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς εξόδου κατ' ευθείαν σε υπαίθριο χώρο. Επιτρέπεται, επίσης, η χρήση υπόγειων για χώρους υγιεινής, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα διαθέτουν τον απαραίτητο φωτισμό και εξαερισμό. Η χρήση κλιματιστικού δεν υποκαθιστά τη χρήση εξαεριστήρα.

δ) Να διαθέτει φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

ε) Να χρησιμοποιείται κεντρική θέρμανση ή ηλεκτρικά σώματα ασφαλείας ή θερμοσυσσωρευτές για τη θέρμανση των χώρων εκπαίδευσης και διοίκησης.

 

3.Απαγορεύεται η συστέγαση Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή οποιαδήποτε επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα, υπό την έννοια της ύπαρξης μεταξύ τους κοινής εισόδου και ενιαίων χώρων διδασκαλίας, μελέτης και διοίκησης.

 

4. Σε νεοανεγερθέντα κτήρια κατατίθεται ο πλήρης φάκελος της οικοδομικής άδειας.

 

5.Σε προϋπάρχοντα κτήρια τα οποία μετατρέπονται σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση σχετικά με τη στατικότητα του κτηρίου.

 

6.Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

7.Όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, που προβλέπονται από την παρούσα Υπουργική Απόφαση, πρέπει να πιστοποιούνται με βεβαιώσεις από τις κατά νόμο αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

'Αρθρο 9

Διαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης

 1.Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται διαστάσεις σε σχέση με αριθμό σπουδαστών νοείται ο αριθμός των ταυτοχρόνως διδασκομένων (ανά βάρδια). Ειδικότερα:

 

I) Διαστάσεις χώρων διδασκαλίας:

α) Όσον αφορά στο εμβαδόν της αίθουσας, πρέπει να αντιστοιχούν 1,50 τ.μ. ανά σπουδαστή με ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας τα 25 τ.μ.

β) Ως μέγιστο ύψος της αίθουσας ορίζονται τα 4μ. και ελάχιστο τα 3 μ.

γ) Η αίθουσα δε δύναται να έχει: πλάτος μεγαλύτερο των 8μ. και μήκος μεγαλύτερο των 9μ. (δηλ. η απόσταση από τη θέση του πίνακα μέχρι τον απέναντι τοίχο).

δ) Η ελαχίστη φωτιστική επιφάνεια πρέπει να είναι 20% της επιφάνειας του δαπέδου της αίθουσας.

ε) Ο εξαερισμός πρέπει να γίνεται με φεγγίτες που ανοίγουν από πάνω προς τα κάτω με εύχρηστα μηχανικά μέσα ή να είναι συρόμενα.

στ) Οι πόρτες να φέρουν άνοιγμα από μέσα προς τα έξω, με πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 1,00 μ. και ύψος 2,20 μ.

 

II) Κλίμακες

α) Οι ξύλινες σκάλες απαγορεύονται, αν αυτές αποτελούν το μοναδικό τρόπο εξόδου των σπουδαστών.

β) Απαγορεύονται οι σκάλες με σφηνοειδείς βαθμίδες. Eίναι δυνατό να εγκριθεί σκάλα με μικρό αριθμό σφηνοειδών βαθμίδων (όχι μεγαλύτερο των 2 του συνόλου των βαθμίδων) όταν το πάτημά τους στη στενότερη πλευρά είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 0,18 μ.

γ) Το μήκος των βαθμίδων δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 1,20 μ. Αν το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών έχει περισσότερους από 120 σπουδαστές, τότε το μήκος των βαθμίδων αυξάνει πλέον του 1,20 μ. ως εξής: α) Κατά 0,70μ. όταν το σπουδαστικό δυναμικό είναι από 120−600 σπουδαστές, β) Κατά 1,20 για 600−1.200 σπουδαστές, γ) Κατά 1,50 μ. για πάνω από 1.200 σπουδαστές.

 

III) Διάδρομοι

α) Το ελάχιστο πλάτος ανοικτών διαδρόμων που εξυπηρετούν το πολύ 120 σπουδαστές ορίζεται σε 1,20μ. β) Το ελάχιστο πλάτος των κλειστών διαδρόμων ορίζεται σε 1,50 μ. όταν υπάρχουν αίθουσες μόνο από τη μια πλευρά και σε 2,00μ. όταν υπάρχουν αίθουσες και από τις δύο πλευρές του διαδρόμου. Για ανοιχτούς ή κλειστούς διαδρόμους που εξυπηρετούν περισσότερους από 120 σπουδαστές τα ανωτέρω ελάχιστα πλάτη προσαυξάνονται

·        Κατά 0,70 μ. όταν το σπουδαστικό δυναμικό είναι από 120−600 σπουδαστές

·        Κατά 1,20 για 600−1.200 σπουδαστές

·        Κατά 1,50 μ. για πάνω από 1.200 σπουδαστές.

 

IV) Κιγκλιδώματα

α) Οι σκάλες απαραίτητα έχουν κιγκλίδωμα ύψους 1,30μ. Σε περίπτωση που το πλάτος τους υπερβαίνει τα 2 μ. πρέπει να τοποθετείται κεντρικό κιγκλίδωμα.

β) Τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα εξωστών και δωμάτων πρέπει να έχουν συνολικό ύψος τουλάχιστον 1,30 από τη στάθμη του τελειωμένου δαπέδου.

 

V) Αύλειος χώρος

α) Στον αύλειο χώρο πρέπει να αντιστοιχούν 2 τ.μ. ανά σπουδαστή και συνυπολογίζονται:

·        Οι προς τούτο χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι,

·        Τα δώματα, εφόσον αυτά είναι της αποκλειστικής χρήσης του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών,

·        Οι προθάλαμοι,

·        Τα κυλικεία.

β) Δεν επιτρέπεται η χρήση εξωστών (προβολών) ως αύλειων χώρων.

 

 VI) Διοίκηση

α) Το Γραφείο Διευθυντή πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 13 τ.μ.

β) Το Γραφείο Γραμματείας πρέπει να έχει ελάχιστον εμβαδόν 15 τ.μ.

γ) Το Γραφείο εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να έχει ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ.

 

VII) Χώροι υγιεινής

1. α) Ο ελάχιστος αριθμός W.C. είναι ένα (1) ανά σαράντα (40) αγόρια και ένα (1) ανά είκοσι (20) κορίτσια.

β) Σε κάθε W.C. πρέπει να υπάρχουν:

·        Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση καθαρισμού και αποχέτευσης καθώς και λεκάνες υγιεινής,

·        Φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός,

·        Επένδυση με ανθεκτικά πλακάκια σε όλη την επιφάνεια των τοίχων τουλάχιστον μέχρι ύψους 1,70 μ.,

·        Ανθεκτική επίστρωση σε όλη την επιφάνεια των δαπέδων,

·        Πόρτες που ανοίγουν από έξω προς τα μέσα.

γ) Ο ελάχιστος αριθμός ουρητηρίων είναι ένα (1) ανά είκοσι (20) αγόρια.

δ) Ο ελάχιστος αριθμός νιπτήρων είναι ένας (1) ανά τριάντα (30) σπουδαστές.

ε) Ο αριθμός ελάχιστων W.C. προσωπικού είναι δύο (2) ανά είκοσι (20) άτομα και συγκεκριμένα ένα (1) ανδρών και ένα (1) γυναικών.

 

2. Οφείλει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) χώρος υγιεινής ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

3. Όσον αφορά στο πόσιμο νερό, οι κρουνοί πρέπει να είναι ανάλογοι με τον αριθμό των σπουδαστών.

 

IX) Χώροι εργαστηρίων

1. Οι χώροι των εργαστηρίων πρέπει να είναι ανάλογοι με τις ειδικότητες που παρέχονται και να τηρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες προδιαγραφές:

α) Τα θορυβώδη εργαστήρια πρέπει να βρίσκονται σε τέτοια θέση ή να διαθέτουν την αναγκαία ηχομόνωση, ώστε να μην ενοχλούνται οι σπουδαστές σε αίθουσες διδασκαλίας.

β) Οι πόρτες των εργαστηρίων πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω και να έχουν πλάτος ανοίγματος τουλάχιστον 1,00 μέτρο και ύψος 2,20 μέτρα.

γ) Όπου οι εργαστηριακές συνθήκες ή λόγοι ασφαλείας το απαιτούν, οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να έχουν:

·        επαρκή τοπικό φωτισμό και

·        ειδικές εγκαταστάσεις απορρόφησης, συγκέντρωσης και αποκομιδής αιωρούμενων σωματιδίων.

δ) Στα εργαστήρια που συντελούνται καύσεις πρέπει να υπάρχει μηχανισμός απαγωγής αερίων.

ε) Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να υπάρχει τηλέφωνο με δυνατότητα και ενδοσυνεννόησης, και αναρτημένος πίνακας χρήσιμων τηλεφώνων (λ.χ. πυροσβεστικής, πρώτων βοηθειών κλπ.) σε εμφανές σημείο.

στ) Τοπικός φωτισμός πρέπει να συνοδεύει συσκευές και μηχανήματα που η λειτουργία τους το επιβάλλει.

ζ. Οι εργαστηριακοί χώροι πρέπει να διαθέτουν σύστημα συναγερμού και γενικό διακόπτη της παροχής ρεύματος για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος.

 

2. Η ελάχιστη επιφάνεια κάθε εργαστηρίου μπορεί να εξασφαλίζεται και με δύο συνεχόμενους χώρους, με την προϋπόθεση της λειτουργικότητας του χώρου ως ενιαίου.

 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία εργαστήριο δεν βρίσκεται στο χώρο του διδακτηρίου, πρέπει να προβλέπονται:

·        Χώροι υγιεινής όπως προβλέπονται για τα κυρίως κτήρια.

·        Γραφείο διδασκόντων και υπευθύνων εργαστηρίων.

 

4. Εφόσον απαιτούνται εργαστηριακοί χώροι, οι προδιαγραφές αυτών να καθοριστούν ανάλογα με το απαιτούμενο είδος εργαστηρίου.

 

5. Οι χώροι και ο εξοπλισμός των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών πρέπει να ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα ήχρήση του Εργαστηρίου ή να τίθενται συμβατικά στη διάθεσή του για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών του.

 

Άρθρο 10 

Αποκλίσεις στις διαστάσεις 

Στις περιοχές, οι οποίες από τη σχετική νομοθεσία χαρακτηρίζονται ως ακριτικές, δικαιολογείται απόκλιση δέκα τοις εκατό (10%) επί των αναφερομένων διαστάσεων στα εδάφια I, III, V, VI της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της παρούσας Υπουργικής Απόφασης.

  

Άρθρο 11 

Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας 

1.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύνανται να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη επιμέρους θεμάτων των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.

 

2.Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Ομάδων Εργασίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Άρθρο 12 

Επωνυμία και Προβολή 

1.Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών απαγορεύεται να χαρακτηρίζονται ως Πανεπιστήμιο, Σχολή, ΤΕΙ, Κολλέγιο, Οργανισμός, Ινστιτούτο, Ακαδημία ή να φέρουν οποιαδήποτε άλλη ονομασία, η οποία δύναται να παραπλανήσει ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 

2.Απαγορεύεται η συσχέτιση Εργαστηρίων  Ελευθέρων Σπουδών με φροντιστήριο ή οποιοδήποτε φορέα εκπαίδευσης κατά την προβολή, αναγγελία, γνωστοποίηση ή διαφήμιση ή στις επιγραφές τους.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

                                    

 

                                                                                                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                                                                                    ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα