Copyright 2021 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Συνδικαλιστικά Νέα

ΠΟΣΔΕΠ: ανακοινώσεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τα κολέγια

8

Για το ψηφισθέν νομοσχέδιο

Για το νομοσχέδιο «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας κλπ» που ψηφίστηκε στη Βουλή στις 11/2, η ΠΟΣΔΕΠ έχει επισημάνει ότι δεν αποτελεί προϊόν διαλόγου και ότι περιέχει αποσπασματικές ρυθμίσεις.

 

Ενώ η ΠΟΣΔΕΠ εκτίμησε ως θετικές ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου, οι επιφυλάξεις της για προβληματικά σημεία δεν ελήφθησαν υπόψη και οι προτάσεις της δεν εισακούστηκαν.

 

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά από τα ιδρύματα με υπευθυνότητα και ρεαλισμό να οργανώσουν και να ενισχύσουν τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου, φύλαξης, αποτροπής παραβατικότητας, διαχείρισης παραπτωμάτων, και απόδοσης ευθυνών, ιδίως σε περιπτώσεις παραβίασης των ακαδημαϊκών ελευθεριών.

 

Η ΠΟΣΔΕΠ καλεί τους συλλόγους ΔΕΠ και την Πανεπιστημιακή κοινότητα να επεξεργαστεί πρωτοβουλίες που θα διασφαλίζουν τους όρους της ομαλής ακαδημαϊκής ζωής, θα προασπίζουν το αυτοδιοίκητο και τις ακαδημαϊκές ελευθερίες στα ΑΕΙ και θα ενισχύουν το κύρος των πανεπιστημίων.

 

Κολέγια και αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Το υπουργείο παιδείας έχει προχωρήσει σε μια σειρά πρόσφατες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (άρθρο 168 του Ν.4635/30-10-2019, άρθρο 50 του Ν.4653/24-1-2020, και άρθρο 164 του Ν.4673/21-12-2020), με επίκληση στην υποχρέωση προσαρμογής στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, χωρίς να εξηγήσει ικανοποιητικά για ποιους λόγους τις επιβάλλει, και χωρίς να εξετάζει τις επιπτώσεις τους, τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην αγορά εργασίας.

 

Η ΠΟΣΔΕΠ έχει σοβαρές αντιρρήσεις για την fast track απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων που παρακάμπτει τους επαγγελματικούς φορείς και τα επιμελητήρια, και υπογραμμίζει τα προβλήματα ασφάλειας στην οικονομική και κοινωνική ζωή από την έλλειψη διαδικασιών ουσιαστικού ελέγχου της επαγγελματικής επάρκειας πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Παράλληλα η ΠΟΣΔΕΠ επισημαίνει το ανοιχτό θέμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που είναι άλυτα επί χρόνια.

 

Η ΠΟΣΔΕΠ, όπως και οι σύγκλητοι και οι πανεπιστημιακές σχολές, διαμαρτύρεται για την επίσημη υποτίμηση των σπουδών και του κύρους των πτυχίων του δημόσιου πανεπιστημίου, και την απαξίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς αποδίδονται τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα σε τίτλους που δεν είναι ισότιμοι με τα ελληνικά πανεπιστημιακά πτυχία και διπλώματα. Πρόκειται για τίτλους που αποκτήθηκαν από τα κολέγια, τα οποία παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση, χωρίς ανάλογη με τα πανεπιστήμια αξιολόγηση, και θεωρούνται επαγγελματικά ισοδύναμοι, σε βάρος των τίτλων της τριτοβάθμιας, δημόσιας κατά το Σύνταγμα, τυπικής εκπαίδευσης.

 

Μέσα από τις πρόσφατες ρυθμίσεις, αναγνωρίζοντας «επαγγελματική ισοδυναμία»  των τίτλων ξένων πανεπιστημίων που χορηγούν τα προγράμματα μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης των κολεγίων, καταλήγουν αυτοί να αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τα ελληνικά πανεπιστημιακά πτυχία και διπλώματα, επομένως στην πράξη η λειτουργία των κολεγίων είναι εκτός των ορίων του άρθρου 16 του Συντάγματος. Η στρέβλωση αυτή θα μπορούσε υποθετικά μόνο να αντιμετωπιστεί με συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να αξιολογούνται όλα τα εκπαιδευτήρια που παρέχουν τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την ελληνική αρχή αξιολόγησης.

 

Για την αντιμετώπιση της άκριτης και μεροληπτικής υπέρ των κολεγίων δήθεν προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στο ενωσιακό δίκαιο, με τρόπο που προκαλεί στρεβλώσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας, η ΠΟΣΔΕΠ ζητά:

 

Να επανέλθει η απαίτηση για «υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα» του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (όπως στο Ν.4589/2019, άρθρο 54, παρ. 5) που μετατράπηκε με τον Ν.4653/2020 (άρθρο 50) σε απλά επαγγελματικά προσόντα.

Να καταργηθεί η αναφορά σε τρίτες χώρες στο άρθρο 168, του Ν.4635/2019, καθώς αυτές δεν υπάγονται στο ενωσιακό δίκαιο και δεν υπάρχει αμοιβαιότητα.

Να ιδρυθεί και να αναλάβει τις διαδικασίες επαγγελματικής αναγνώρισης ένα αναβαθμισμένο ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), αντί του γραφείου ΑΤΕΕΝ που είναι ανεπαρκές.

Παράλληλα, να αναβαθμίσουν οι επαγγελματικοί φορείς και τα επιμελητήρια τη διαδικασία και τα κριτήρια εγγραφής και απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος στους πτυχιούχους και διπλωματούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με νομοθετική ρύθμιση να απαγορευτεί σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης να παρέχουν τίτλους τυπικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πανεπιστημίων της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, όπως συμβαίνει σήμερα με τα κολέγια.

Να καταργηθεί στην ενωσιακή νομοθεσία η δυνατότητα της πρώτης αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε άλλο κράτος – μέλος από εκείνο στο οποίο αποκτήθηκε ο εκπαιδευτικός τίτλος που απαιτείται για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Η πρόσβαση στο επάγγελμα να παρέχεται στη χώρα του ιδρύματος που εκδίδει τον εκπαιδευτικό τίτλο και με αυτή την αναγνώριση να ασκείται το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων.

Εμβολιασμός φοιτητών κλινικής εκπαίδευσης

Η ΠΟΣΔΕΠ αιτείται να δοθεί προτεραιότητα στον εμβολιασμό των φοιτητών των Σχολών και Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Φυσιοθεραπείας, οι οποίοι βρίσκονται σε κλινικά έτη, με σκοπό να επανεκκινήσει άμεσα η εκπαίδευση τους στα Νοσοκομεία.

 

Υπενθυμίζεται ότι έχει διακοπεί η εκπαίδευση  στα Νοσοκομεία των φοιτητών αυτών για χρονικό διάστημα πλέον του ενός έτους, ενώ δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί η κλινική εκπαίδευση επαρκώς με τηλεκπαίδευση. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές, κατά την άσκησή τους, καθώς και ολοκληρώνοντας χωρίς επιπλέον καθυστέρηση τις σπουδές τους, θα συνδράμουν την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα