Copyright 2021 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) καλεί τους ενδιαφερόμενους για πρόσληψη ιδιώτες ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενους στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, να υποβάλουν από 12-9-2008 έως 18-9-2008 σχετικές αιτήσεις σε όσα από τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. επιθυμούν .           

 

1. Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ΙΕΚ είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται από σχετικούς πίνακες που συντάσσονται κατά ΙΕΚ για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Η σύνταξη των πινάκων αυτών ολοκληρώνεται πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου και ισχύουν για το επόμενο εξάμηνο κατάρτισης.

2. Κατόπιν εγκρίσεως του Προέδου του Ο.Ε.Ε.Κ εκδίδεται απόφαση του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ στην οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του ανωτέρω προσωπικού. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες του ημερήσιου τύπου και γίνεται πρόσκληση των ενδιαφερομένων να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ μέσα σε τακτή προθεσμία.

3. Ο Διευθυντής του ΙΕΚ, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας προβαίνει στον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών και στη συνέχεια καταρτίζει πίνακες υποψηφίων κατά ειδικότητα στους οποίους περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν υποβάλει την αίτηση τους εμπρόθεσμα.
Οι πίνακες αυτοί μαζί με τις αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά, που ορίζονται με την προκήρυξη, τίθενται υπόψη Επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ και αποτελείται από ένα εκπρόσωπο της Ο.Ε.Ε.Κ που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτού και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΙΕΚ ως μέλη, και τον Διευθυντή του ΙΕΚ ως Πρόεδρο. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος που υπηρετεί στο ΙΕΚ.

4. Η Επιτροπή, κατά την κρίση της, εκτιμά την καταλληλότητα εκείνων που πρόκειται να απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές και τουςκατατάσσει, κατά σειρά, σε πίνακες οι οποίοι υπογράφονται από όλα τα μέλη και τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

5. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για το εξάμηνο κατάρτισης για το οποίο έχουν συνταχθεί και βάσει αυτών καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών του οικείου ΙΕΚ, γίνεται η πρόσληψη του ωρομισθίου προσωπικού με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο και τον Διευθυντή του οικείου ΙΕΚ ειδικής σύμβασης στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προυποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια απασχόλησης του προσλαμβανομένου.

6. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων προκύψει η ανάγκη πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικότητας που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες η ειδικότητα της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτηση τους, ο Διευθυντής του οικείου ΙΕΚ προβαίνει στην απ΄ευθείας ανάθεση ωριαίας διδασκαλίας, με την υπογραφή της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, σε υποψηφίους που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

7. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη διδασκαλίας μαθημάτων σε ΙΕΚ από Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή ΙΕΚ δεν επιτρέπεται.

8. Στην σύμβαση που καταρτίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 5 προστίθεται τρεις (3) επιπλέον ώρες για κάθε επιτήρηση γραπτής εξέτασης και μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνολικά για κάθε εξεταστική περίοδο. Ο ωρομίσθιος εκπαιδευτής του εξεταζόμενου μαθήματος αμοίβεται επιπλέον για όσες ώρες διαρκεί η τελική εξέταση του μαθήματος του.
Το ποσό της ωριαίας αντιμισθίας του προσωπικού καθορίζεται ως εξής:

Α. Μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ

α. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΑΕΙ σε είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά. (28,61)

β. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Αναπληρωτή Καθηγητή ΑΕΙ σε είκοσι έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτά (26,41)

γ. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΕΙ σε είκοσι τρία ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (23,48)

δ. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Λέκτορα ΑΕΙ σε είκοσι ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά (21,13)

Β. Μέλη Ε.Π ΤΕΙ

α. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε είκοσι ένα ευρώ και δεκατρία λεπτά (21,13)

β. Για όσους έχουν την ιδιότητα του Καθηγητή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών (Master, D.E.S., D.E.S.S., D.E.A. κ.α) σε δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά (19,96)

Γ. Πάσης φύσεως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ

α. Για όσους είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σποδών σε είκοσι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (20,54)

β. Για όσους είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών (Master, D.E.S., D.E.S.S., D.E.A. κ.α) σε δεκαεννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτά (19,37)

γ. Για όσους είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ (αρ. 3 του Ν.2470/97):

  1. Εξαετούς φοίτησης σε δεκαεπτά ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (17,61)

  2. Πενταετούς φοίτησης σε δεκαεπτά ευρώ και δύο λεπτά (17,02)

  3. Τετραετούς φοίτησης σε δεκαέξι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (16,43)

δ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Π.Ε χωρίς Δίπλωμα ή Πτυχίο Α.Ε.Ι ή ισότιμο Τίτλο Σπουδών σε δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (15,85)

ε. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος πλήρους τετραετούς φοιτήσεως Ανωτέρας Σχολής (Πρώην ΑΡ4) σε δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (15,85)

στ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Τ.Ε.Ι ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε δεκαπέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (15,26)

ζ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ και χωρίς Διπλώμα Τ.Ε.Ι ή Ισότιμου Τίτλου Σπουδών σε δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67)

η. Για όσους είναι απόφοιτοι ΙΕΚ και είναι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης σε δεκατέσσερα ευρώ και εννέα λεπτά (14,09)

θ. Για όσους ανήκουν στην κατηγορία Δ.Ε (περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Δ.Ε.1 και Δ..Ε. 2 του Ν. 1505/84, καθώς και Δ.Ε.3 με πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν. 576/77) σε δώδεκα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (12,33)

Για τη διδασκαλία ειδικών μαθημάτων εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχη σχολή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή όπου απαιτείται εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει εξειδίκευση ή υψηλή εξειδίκευση μέσα από την επιχείρηση ή σπό την άσκηση του επαγγέλματος του, η ωριαία αντιμισθία έχει ως εξής:

α. Εκπαιδευτές κατηγορίας Α σε 14 ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (14,67)

β. Εκπαιδευτές κατηγορίας Β σε 19 ευρώ και επτά λεπτά (19,07)

γ. Εκπαιδευτές κατηγορίας Γ σε 24 ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (24,94)

Η ένταξη εκπαιδευτών στις ανωτέρω Α και Β κατηγορίες γίνεται με απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Ε.Ε.Κ.
Η ένταξη εκπαιδευτών στην κατηγορία Γ με απόφαση του Δ.Σ του Ο.Ε.Ε.Κ μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ο.Ε.Ε.Κ.

ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι
α. Καθηγητής ΑΕΙ

β. Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΕΙ

γ. Επίκουρος Καθηγητής

δ. Λέκτορας ΑΕΙ
28,61 €

26,41 €

23,48 €

21,13 €
ΜΕΛΗ Ε.Π Τ.Ε.Ι
α. Καθηγητής ΤΕΙ με διδακτορικό

β. Καθηγητής ΤΕΙ με Μεταπτυχιακό
21,13 €

19,96 €
ΛΟΙΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ
1. Κάτοχοι διδακτορικού

2. Κάτοχοι μεταπτυχιακού

3. Πτυχιούχοι εξαετούς φοίτησης

4. Πτυχιούχοι πενταετούς φοίτησης

5. Πτυχιούχοι τετραετούς φοίτησης

6. Κατηγορία ΠΕ χωρίς δίπλωμα

7. Κατηγορία ΤΕ πλήρους τετραετούς φοίτησης
(Πρώην ΑΡ4 αρ.3 Ν.2470/97) με ΣΕΛΕΤΕ

8. Κατηγορία ΤΕ με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο τίτλο
(αρ.3 Ν.2470/97)

9. Κατηγορία ΤΕ χωρίς Δίπλωμα ΤΕΙ
ή ισότιμου τίτλου (αρ.3 Ν.2470/97)

10. Απόφοιτοι ΙΕΚ κάτοχοι Διπλώματος
Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης

11. Κατηγορία ΔΕ του Ν.1505/84 και Ν.576/77
20,54 €

19,37 €

17,61 €

17,02 €

16,43 €

15,85 €


15,85 €


15,26 €


14,67 €


14,09 €

12,33 €

 

Ι.Ε.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1.       ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1ο Ενιαίο Λύκειο, Καλλιθέας & Παπάγου 23, Τ.Κ. 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210 9763227.

 

2.       ΙΕΚ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

          Αγίας Σωτήρας 1, Τ.Κ. 145 65 Αγ. Στέφανος, τηλ. 210 6216783.

 

3.       ΙΕΚ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

          2ο ΤΕΕ, Ηρώων  Πολυτεχνείου 35 & Ερεχθείων 2, Τ.Κ. 135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210 2691699.      

 

4.       ΙΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ

6ο Ενιαίο Λύκειο, Μίνωος και Προόδου 1, Τ.Κ. 122 41 Αιγάλεω, τηλ. 210 5695608.

 

5.       ΙΕΚ ΑΙΓΙΝΑΣ

Λ. Λεούση 1, Τ.Κ. 180 10 Αγ. Παρασκευή Αίγινας, τηλ. 22970 25381.

 

6.       ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

          Κυρίλλου και Πελίκα 7, Τ.Κ. 151 22 Μαρούσι, τηλ. 210 6233953.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.       ΙΕΚ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

          Αναστάσεως και Παλαιολόγου, Τ.Κ. 164 52 Αργυρούπολη, τηλ. 210

9646240.

 

8.       ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

          4ο Γυμνάσιο Αχαρνών, Παπαναστασίου και Μετσόβου, Κόκκινος Μύλος, Τ.Κ. 136 71 Αχαρνές, τηλ. 210 2384333.

 

9.       ΙΕΚ ΒΑΡΗΣ

          Μουτούση 2, Τ.Κ. 166 72 Βάρη, τηλ. 210 9653266.

 

10.     ΙΕΚ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

2ο Ενιαίο Λύκειο Γαλατσίου, Πασσώβ 8, Τ.Κ. 111 46 Άνω Πατήσια, τηλ.

210 2231607.

 

11.     ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Αγαμέμνονος και Ιλίου 17, Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα, τηλ. 210 9643434.

 

12.     ΙΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

1ο Ενιαίο Λύκειο Ελευσίνας, Αθηνάς 22, Τ.Κ. 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210 5562031.

 

13.     ΙΕΚ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Βουλιαγμένης 521 και Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 163 41 Αθήνα, τηλ. 210 9953688.

 

14.     ΙΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μυστρά 23 & Έλλης, Τ.Κ. 187 57 Κερατσίνι, τηλ. 210 4009001.

 

15.     ΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

3ο Ενιαίο Λύκειο Κηφισιάς, Πατρών και Κορίνθου, Τ.Κ. 145 64 Νέα Κηφισιά, τηλ. 210 6253118.

 

16.     ΙΕΚ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

5ο Ενιαίο Λύκειο Κορυδαλλού, Σολωμού 2-4, Τ.Κ. 181 22 Κορυδαλλός, τηλ. 210 4960922.

 

17.     ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

          Γυμνάσιο Μαρκόπουλου, Παπαβασιλείου 36, Τ.Κ. 190 03 Μαρκόπουλο, τηλ. 22990 40670.

 

18.     ΙΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ

          1ο & 2ο Γυμνάσιο Μεγάρων, Μουσείου 1, Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα, τηλ. 22960 81360.

 

19.     ΙΕΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

          1ο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης, Κορίνθου και Χείρωνος, Τ.Κ. 144 52 Μεταμόρφωση, τηλ. 210 2850916.

 

20.     ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

    3ο Ενιαίο Λύκειο Ν. Ιωνίας, Δεμιρδεσίου 126, Τ.Κ. 142 33 Νέα Ιωνία, τηλ. 210 2712521.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.     ΙΕΚ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

          ΤΕΕ Ν. Σμύρνης, Αγ. Φωτεινής 2Α, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, τηλ. 210 9310495.

 

22.     ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ       

          Κινικίου 16 & Αγίου Ιωάννου, Τ.Κ. 184 50 Νίκαια, τηλ. 210 4253345.

 

23.     ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

          Πειραιώς 95, Μοσχάτο (Καμίνια), Τ.Κ. 185 41 Πειραιάς, τηλ. 210 4827660.

 

24.     ΙΕΚ 2ο ΠΕΙΡΑΙΑ

          Παν. Βλαχάκου 37 & Σαλαμίνος, Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, τηλ. 210 4614008.

 

25.      ΙΕΚ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

          1ο-2ο ΤΕΕ & Ενιαίο Λύκειο Περάματος, Δημοκρατίας & Μαρίας Κιουρί, Τ.Κ. 188 63 Ικόνιο Περάματος, τηλ. 210 4009771.

 

26.     ΙΕΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

          Χαλκίδος & Οδυσσέως, Τ.Κ. 121 33 Περιστέρι, τηλ. 210 5754988.

 

27.     ΙΕΚ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

          ΤΕΕ Χαϊδαρίου, Αγίας Τριάδος & Τέρμα Ρίμινι, Τ.Κ. 124 62 Χαϊδάρι, τηλ.

    210 5762255.

 

28.     ΙΕΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

          Ιωαννίνων & Παρνασσού Τ.Κ. 152 34 Χαλάνδρι, τηλ. 210 6800171.

 

 

Ι.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

1.       ΙΕΚ ΕΠΑΝΟΜΗΣ

    ΤΕΕ Επανομής,  Ν. Σαρβάνη 2, Τ.Κ. 57 500 Επανομή Θεσσαλονίκης, τηλ. 23920 44960.

 

2.       ΙΕΚ ΕΥΟΣΜΟΥ

          2ο ΤΕΕ  Ευόσμου, Τέρμα Σμύρνης, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος, τηλ. 2310 709759.

 

3.       ΙΕΚ ΘΕΡΜΗΣ

          Γυμνάσιο – Ενιαίο Λύκειο Θέρμης, Γοργοποτάμου, Τ.Κ. 570 01 Θέρμη, τηλ. 2310 461601.

 

4.       ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1ο

          Δημόκριτος, Ολυμπίου Διαμαντή 1, Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 539622.

 

5.         ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2ο

            Στρατηγού Μακρυγιάννη 20, Τ.Κ. 546 35 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 272288.

 

6.        ΙΕΚ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

          ΤΕΕ Κουφαλίων, Τέρμα Τζιβαροπούλου, Τ.Κ. 571 00 Κουφάλια, τηλ. 23910 54232.

        

7.       ΙΕΚ ΛΑΓΚΑΔΑ

     ΤΕΕ Λαγκαδά, 1ο χλμ Λαγκαδά προς Χρυσαυγή, Τ.Κ. 572 00 Λαγκαδάς,  τηλ.  23940 25951. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.       ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

          Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, Τ.Κ. 567 01 Νεάπολη, τηλ. 2310 600963.

 

9.       ΙΕΚ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

          Μοναστηρίου 24, Τ.Κ. 546 29 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 556307.

 

10.     ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ

          Γυμνάσιο & Ενιαίο Λύκειο Σίνδου, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος, τηλ. 2310 795154.

 

11.     ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

            Αθανασίου Διάκου 17 & Ζαΐμη 2, Τ.Κ. 553 37 Τριανδρία, τηλ. 2310 949237.

 

 

 

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VI-A "Greece-Bulgaria 2021-2027”

9

Read more ...

4ο EU Jobs and Mobility Roadshow - Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου

Α

Read more ...

Ο ρόλος των Υποδομών Μεταφορών ως μέρος ενός ανθεκτικότερου μοντέλου ανάπτυξης

9

Read more ...

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Google Ελλάδος ενώνουν δυνάμεις για να στηρίξουν​ τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου

2

Read more ...

Διαδικτυακά εργαστήρια στους τομείς Κοινωνικής Ένταξης και Απασχόλησης

7

Read more ...