Copyright 2018 - Εκπαιδευτικό Περισκόπιο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 

                            ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Ε.

                                                                        Κομοτηνής 14 ---- 115 26  Αθήνα

                             www.panenosi.gr 

https                       https://www.facebook.com/groups/panenosi/

                             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                     ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος   6939415171

                                                  Μακεδών Νικόλαος           6972093097

                                                                                 ………………..……….………………………

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              Αθήνα, 10-11-2017

                                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 60

 

 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ»

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., με αφορμή την έκδοση τής με αρ. πρωτ. 184795/Δ1/30-10-2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων», έχει να επισημάνει τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών θα πρέπει να  πραγματοποιείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), εκτός διδακτικού και εντός εργασιακού ωραρίου (13:15–14:00).  Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, αφού το χρονικό διάστημα 13:15–14:00  δεν είναι  εκτός αλλά εντός διδακτικού ωραρίου, αφού από 13:20-14:00, σύμφωνα με το παραπάνω ΠΔ,  πραγματοποιείται η 1η ώρα λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

2. Η πρόβλεψη λοιπόν για πραγματοποίηση της ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων τις ώρες από 13:15–14:00, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αφού και το χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά μικρό και δεν επαρκεί για την ενημέρωση των γονέων, αλλά και επειδή προκύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλειας των μαθητών και εύρυθμης λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, από τη στιγμή που οι μαθητές που έχουν σχολάσει στις 13:15 θα παραμένουν μέσα στο διδακτήριο περιμένοντας τους γονείς τους να ενημερωθούν από τους εκπαιδευτικούς.

3. Σε ό,τι αφορά την πραγματοποίηση των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων από 13:15-14:00, εκτός του μη επαρκούς χρόνου, υπάρχει και ένα ακόμα σοβαρότερο πρόβλημα, αυτό του μόνιμου αποκλεισμού από τις συνεδριάσεις όλων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 

4. Επίσης, σύμφωνα με την ΥΑ Φ.14/ΦΜ/48617/Δ1/21-03-2017, στις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα των δωρεάν σχολικών γευμάτων,  από τις 13:20 έως τις 13:45 προβλέπεται η παροχή γεύματος  σε όλους τους μαθητές τους. Πότε λοιπόν θα πραγματοποιούνται οι ενημερώσεις των γονέων  και οι συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων;

5. Για τους παραπάνω λόγους, και στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου, η Ένωση Διευθυντών έχει καταθέσει προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ., εδώ και καιρό, την παρακάτω ολοκληρωμένη πρόταση:

 Μία(1) ημέρα την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα να μην γίνονται μαθήματα, και ο εργασιακός χρόνος των έξι(6) ωρών των εκπαιδευτικών να διατίθεται για  ενημερώσεις γονέων και επίδοση ελέγχων προόδου, συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων και του Σχολικού Συμβουλίου, αλλά και για ενδοσχολικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και γονέων.

Πιο συγκεκριμένα: Για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Ιανουάριο και Μάρτιο οι ημέρες αυτές μπορεί να είναι οι ημέρες των εορταστικών εκδηλώσεων στις 27 Οκτωβρίου, 17 Νοεμβρίου, 30 Ιανουαρίου και 24 Μαρτίου. 

Για τον μήνα Απρίλιο, λόγω διακοπών του Πάσχα, όπως και για τον μήνα Ιούνιο, λόγω λήξης των μαθημάτων, δεν χρειάζεται να διατεθεί καμία ημέρα. 

Θα μπορούσε λοιπόν να διατεθούν μόνο τέσσερις(4) συνολικά  ημέρες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, και συγκεκριμένα μία(1) ημέρα για καθέναν από τους μήνες Σεπτέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο και Μάιο, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος και η απαιτούμενη ποιότητα στις ενημερώσεις των γονέων, στις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων και των Σχολικών Συμβουλίων, και να λυθεί έτσι, ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα αναβαθμίσει συνολικά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

           

 

 Τηλέμαχος Κουντούρης                                                                 Νικόλαος  Μακεδών

 

Greek Bulgarian Danish Dutch English Filipino Finnish French German Italian Norwegian Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish
f t g m

Τα τελευταία νέα

ΕΣΠΑ: 9η τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» - Αύξηση προϋπολογισμού

1

Read more ...

ΕΣΠΑ: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων στην Παρέμβαση IΙ του Α΄ κύκλου της Δράσης «Ερευνώ–Δημιουργώ–Καινοτομώ»

5

Read more ...

ΕΣΠΑ: Νέα Δράση «Επιχειρούμε Έξω»

7

Read more ...

ΕΣΠΑ: Παλιά κτίρια σε νέα χρήση για την πόλη και τους πολίτες

9

Read more ...

Συμπεράσματα Συνεδρίου Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της ΕΕ για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την Επικοινωνία

3

Read more ...